Puck de Vries Groentjes

Puck de Vries Groentjes

Puck de Vries Groentjes is een gefingeerde naam. De vertegenwoordiger van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Amsterdam bij het voorbereidende driehoekoverleg aangaande ontruimingen is voor dit boek niet geïnterviewd. Haar handelingen en uitspraken zijn gebaseerd op uitspraken van derden.