De kraker, de agent, de jurist en de stad

Motivatie

De kraakbeweging heeft een belangrijk stempel gedrukt op het culturele klimaat in Nederland. De beweging heeft zich altijd sterk gemaakt voor ruimte in de meest brede zin van het woord. Ruimte voor mensen, voor nieuwe ideeën, voor ontmoetingen, voor discussie en debat. Natuurlijk lopen de discussies over de invulling en het gebruik van de publieke ruimte hoog op tussen verschillende belanghebbenden. Daarom is het ook zo interessant om verschillende perspectieven op deze geschiedenis te onderzoeken en in beeld te brengen. Als journalisten en tekenaars voelen we ons verbonden met de geschiedenis van de publieke ruimte. We vonden het daarom belangrijk om dit verhaal vorm te geven en te behouden voor de toekomst.

Project

Vanuit de huidige situatie hebben we onderzoek gedaan naar en met ervaringsdeskundigen door terug te kijken op de belangrijkste momenten uit de recente kraakgeschiedenis. Aan de hand van interviews met (oud)krakers, openbaar aanklagers, advocaten, burgemeesters, buurtregisseurs, politieagenten en huiseigenaren hebben we drie verhaallijnen over de kraakgeschiedenis uitgewerkt. De drie verhaallijnen zijn gestructureerd aan de hand van de drie machten van de trias politica (wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht). Elke verhaallijn biedt een perspectief op de recente kraakgeschiedenis, en de drie perspectieven zijn elk door een tekenaar in eigen stijl uitgewerkt.
De kraker, de agent, de jurist en de stad geeft niet alleen een kijkje in de recente geschiedenis van het kraken, maar illustreert tegelijkertijd hoe de democratie in onze samenleving functioneert aan de hand van het altijd actuele thema van huisvesting.

Vorm

‘Het Kraakdossier’ is in de eerste plaats een onderzoeksjournalistiek product. Er zijn verschillende redenen geweest om dit onderzoek in een graphic novel onder te brengen. Om te beginnen wilden niet alle bronnen herkenbaar in beeld gebracht worden. En we zochten naar een manier om de vaak absurde situaties die bij confrontaties tussen de verschillende machten voorkomen in beeld te vertalen. De vorm van een getekend verslag gaf ons de creatieve vrijheid om hier goed vorm aan te geven.

Dank

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stichting Mediaridders.