Max Engelander

Max Engelander

Max Engelander (1958) is buurtregisseur van de Amsterdamse Jordaan-Zuid en initiatiefnemer van het Joods Politienetwerk.