Ingrid

Ingrid

Henk en Ingrid vertegenwoordigen Schijnheilig. Schijnheilig is een rondzwervend collectief dat zich inzet om ongebruikte ruimtes te betrekken en te veranderen in creatieve, vrij toegankelijke en non-commerciële ontmoetingsplaatsen. De gebeurtenissen zijn opgetekend aan de hand van interviews en verslagen uit de media.