Hannah Verburg

Hannah Verburg

Hannah Verburg is een gefingeerde naam. De officier van justitie ter plaatse bij de ontruiming van Schijnheilig is voor dit boek niet geïnterviewd. Haar uitspraken en reacties zijn gebaseerd op uitspraken van derden.