De kraker, de agent, de jurist en de stad

De kraker, de agent, de jurist en de stad is een onderzoeksjournalistieke graphic novel. Geschreven door drie onderzoeksjournalisten en getekend door drie stripmakers wordt de recente kraakgeschiedenis vanuit drie perspectieven uitgewerkt.
In 2010 werd de Wet kraken en leegstand van kracht, waarmee kraken strafbaar werd gesteld. De journalisten onderzoeken de impact hiervan op de betrokken partijen. Onder meer door (oud)krakers, openbaar aanklagers, advocaten, burgemeesters, buurtregisseurs, politieagenten en huiseigenaren te interviewen en zich een tijdlang onder te dompelen in de wereld van hun hoofdpersonages. Het resultaat: een fascinerende blik achter de schermen van onze democratische rechtsstaat.

Luister! Kraakdossier op de radio!

  • De kraker, de agent, de jurist en de stad – Diverse auteurs
  • ISBN 978 90 5492 421 0| genaaid gebonden | ca. 144 pag. | ca. €19,90
  • Verschijnt ook als e-book
  • Mede mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stichting Mediaridders.
Afbeeldingen
Krakers perspectief getekend door Maia Maches
Politie perspectief getekend door Aart Taminiau
Juridisch perspectief getekend door Sjoerd Kaandorp